Geodeta Pruszków, usługi geodezyjne

Geodeta, usługi geodezyjne

Oferta:

  • mapy do celów projektowych (opis poniżej…)
  • inwentaryzacje budynków
  • pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń
  • podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu (wody, kanalizacji, gazu, energetyczne)
  • tyczenie budynków
  • tyczenie granic działek
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary powierzchni lokali
  • podziały nieruchomości
  • inne pomiary specjalne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH:

Geodezyjna mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy wykonać inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę (budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, wodociągowego). Mapę do celów projektowych sporządza Geodeta Uprawniony. Mapa do celów projektowych jest dokumentem, na którym architekt sporządza projekt zagospodarowania działki niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie mapy do celów projektowych/mapy inwentaryzacji geodezyjnej jest postępowaniem administracyjnym, wymagającym zgłoszenia przez Geodetę pracy we właściwym miejscowo dla nieruchomości urzędzie.

Obszar działania: Geodeta Warszawa, Geodeta Pruszków, Geodeta Ożarów Mazowiecki, Geodeta Piaseczno, Geodeta Grodzisk Mazowiecki, Pomiary lokali, Powierzchnia użytkowa.

Dane kontaktowe:

Geodeta Uprawniony
Radosław Gaca
ul. Bristol 3/48
05-800 Pruszków
NIP: 527-25-45-584
Tel.: (+48) 737 415 314
e-mail: geowawa@interia.pl

 

Nr rachunku bankowego: ING 53 1050 1924 1000 0092 3901 6372